Realizacje


Lean i KaizenPrzemysł obróbki metali oraz produkcji maszyn i urządzeń:
 • Wdrożenie SMED - Redukcja średniego czasu przezbrojeń z 45 min do 15 min i zwiększenie dostępności operacyjnej maszyn o 30%.
 • Wdrożenie 5S, Visual Management.
 • Przeprowadzenie warsztatów VSM w celu optymalizacji procesu produkcyjnego. 
 • Projekt poprawy przepływu materiałów i surowców.
 • Identyfikacja źródeł problemów obniżających wydajność maszyn i wsparcie we wdrożeniu działań korygujących.
Procesy administracyjne i usługowe:
 • Wdrożenie 5S w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 • Warsztaty Mapowania Strumienia Wartości dla procesu fakturowania.
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu Lean Management w firmie ubezpieczeniowej. 
 • Mapowanie Strumienia Wartości w firmie ubezpieczeniowej.
 • Mapowanie Strumienia Wartości procesu wprowadzania nowych produktów na rynek.
 • Wsparcie we wdrożeniu systemu KANBAN magazynie artykułów biurowych.
Przemysł Automotiv:
 • Przeprowadzenie warsztatów optymalizacji RBG z zastosowaniem metody MTM - Redukcja ilości pracowników na liniach produkcyjnych o 17 %.
 • Kompleksowe wdrożenie systemu Lean Manufacturing.
 • Wsparcie klienta we wdrożeniu systemu TPM.
Przemysł kosmetyczny:
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu TPM.
 • Wsparcie klienta we wdrożeniu Preventive Maintenance i Autonomous Maintenance
 • Wsparcie we wdrożeniu komputerowego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.
 • Wdrożenie 5S.
 • Zredukowanie o 30% kosztów części zamiennych i serwisów zewnętrznych.
 • Zmiana struktury utrzymania ruchu z reakcyjnej (Breakdown Maintenence) na prewencyjną
  (Preventive Maintenance).
Przemysł spożywczy: 
 • Wsparcie we wdrożeniu systemu Sugestii Pracowniczych – na etapie oceny efektów zgłoszono 1200 pomysłów
  usprawniających, z czego 960 wdrożono.
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów wdrożenia systemu TPM mającego znaczący wpływ na osiągnięcie przez fabrykę pozytywnych wyników finansowych.
 • Przeprowadzenie warsztatów z Focused Improvement - Redukcja odpadów produkcyjnych o 25%.
 • Optymalizacja roboczogodzin przy zastosowaniu metody MTM – Zredukowanie o 36% RBG potrzebnych do przebiegu procesu.
 • Wdrożenie Focus Improvement i raportów A3 - Zwiększenie dostępności maszyn (OEE) na linii produkcyjnej o 20%.

ProjektyZrealizowane projekty:
 • Projekt i zarządzanie wykonaniem linii do produkcji chipsów w pełnym zakresie od zasypu ziemniaka
  do pakowania wyrobu gotowego
 • Projekt i zarządzanie wykonaniem linii do produkcji chrupek produkowanych z pelletu
 • Projekt linii do produkcji chipsów ze skrobi ziemniaczanej
 • Projektowanie i nadzór nad wykonaniem rozbudowy instalacji CIP
 • Nadzór nad realizacją instalacji do transportu materiałów sypkich
 • Projektowanie i nadzór nad realizacją rurociągów przystosowanych do czyszczenia system pigging.
 • Wsparcie projektu greenfield w uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.
 • Zarządzanie projektem budowy magazynu (wszystkie fazy projektu: koncepcja, wybór wykonawców, zarządzanie realizacją, oddanie do użytkowania).
 • Budowa stacji CIP w zakresie koncepcji, wyboru dostawców, uruchomienia – redukcja zużycia wody
  o 35 % oraz poprawa bezpieczeństwa mikrobiologicznego instalacji.
 • Rozbudowa systemu rurociągów dystrybucji produktu do maszyn pakujących w zakresie
  opracowania koncepcji, wyboru dostawców i uruchomienie – zwiększenie
  elastyczności obszaru o 25%.