Lean i Kaizen


 Systemy Lean:

Wspieramy organizacje w budowaniu kultury Lean i wdrożeniach systemów szczupłego zarządzania:

 • Lean Management 
 • Lean Manufacturing
 • TPM - Total Productive Maintenance
 • System Sugestii Pracowniczych

Szkolimy i budujemy świadomość Lean:

 • LEAN Rewolucja Świadomości
 • LEAN MANAGEMENT
 • LEAN MANUFACTURING
 • TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
 • 5S
 • STANDARYZACJA PRACY
  • Instrukcja Pracy
  • Sekwencja Pracy
  • Yamazumi
  • Szkolenie na stanowisku pracy wg. TWI
 • SMED - Skracanie czasów przezbrojeń
 • ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
  • LEAN SIX SIGMA - DMAIC
  • Raporty A3
  • KAIZEN - Warsztaty szybkich usprawnień
  • 5xDlaczego
  • 5W2H
  • Wykres rybiej ości / Ishikawa diagram
 • LEAN LEADER
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Rozmowa korygująca
  • Rozmowa wspierająca
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • VISUAL MANAGEMENT
 • VSM - Mapowanie Strumienia Wartości

Pokazujemy w praktyce skuteczność narzędzi Lean, razem z pracownikami usprawniamy procesy podczas warsztatów:

 • VSM - Warsztaty Mapowania Strumienia Wartości
 • OPTYMALIZACJA ROBOCZOGODZIN
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • ZWIEKSZANIE WYDAJNOŚCI PROCESÓW
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO WDRAŻANIA USPRAWNIEŃ
 • ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
 • REDUKCJA CZASÓW PRZEZBROJEŃ

Realizujemy optymalizacje procesów na zlecenie w ramach LEAN OUTSORCINGU

 


 Redukcja ilości roboczogodzin niezbędnych do przebiegu procesu

Usługę oferujemy w obszarach, w których wydajność procesu zależy od ilości osób pracujących przy danym procesie.

Produktem usługi może być:

 • redukcja ilości pracowników niezbędnych do przebiegu procesu przy zachowaniu dotychczasowej wydajności,
 • zwiększenie wydajności procesu przy zachowaniu dotychczasowej ilości pracowników,

Zakres realizacji usługi jest dostosowywany do potrzeb klienta.


 Redukcja czasów przezbrojeń:

Usługa polega na redukcji czasów przezbrojeń w oparciu o metodę SMED. Ma zastosowanie tam gdzie jest potrzeba częstej zmiany oprzyrządowania dla której konieczne jest zatrzymanie maszyn.

Rezultatem redukcji czasów przezbrojeń jest wyższa produktywność maszyn i procesów.


 Rozwiązywanie powtarzających się problemów

Rozwiązywanie powtarzających się problemów związanych z obszarem produkcyjnym takich jak: powtarzające się awarie i mikro-zatrzymania maszyn, zwiększony odpad produkcyjny, powtarzające się problemy jakościowe, nadmierne zużycie surowców.


 Zwiększenie wydajności procesów technologicznych

Usługa znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest poprawa wydajności procesu produkcyjnego, a zwłaszcza w obszarach gdzie aktualnie osiągana wydajność jest niższa niż nominalna wydajność technologii.


 Zwiększenie wydajności procesów administracyjnych

Usługa jest oparta na metodzie mapowania strumienia wartości. Ma zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagane jest usprawnienie procesów administracyjnych pod kątem zwiększenia jakości, czasu trwania procesu.


 Motywowanie pracowników do wprowadzania udoskonaleń

Usługa ta najczęściej jest powiązana z wdrożeniem systemu sugestii lub jego usprawnieniem.
Metody motywowania pracowników stosuję się również do szybkiego usprawnienia obszarów lub procesów poprzez zaangażowanie pracowników.


 Poprawa bezpieczeństwa pracy

Usługa polega na wdrożeniu systemu i narzędzi mających na celu identyfikacje i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.