Usprawnienia w Twojej firmie!

Specjalizujemy się w redukcji kosztów wytworzenia produktu oraz w optymalizacji procesów administracyjnych i usługowych.

Z powodzeniem realizujemy projekty dla  przemysłu spożywczego, kosmetycznego, obróbki metali, budowy maszyn, motoryzacyjnego, oraz usług w sektorach handlu, instytucji finansowych, ochrony zdrowia.

Wspieramy organizacje w budowaniu kultury Lean i we wdrożeniach narzędzi Lean.


Obniż koszty

Obniż koszty

Odkryj potencjał w procesach, zredukuj koszty roboczogodzin, wyeliminuj powtarzające się problemy, zmotywuj pracowników.

Redukcja ilości roboczogodzin
Rozwiązywanie powtarzających się problemów
Motywowanie pracowników do wprowadzania udoskonaleń
Nasze realizacje
Najlepsze rozwiązania

Najlepsze rozwiązania

W zakresie zarządzanie przepływem informacji, poprawy bezpieczeństwa pracy i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia firmy.

Systemy Lean Management i Kaizen
Motywowanie pracowników do wprowadzania udoskonaleń
Poprawa bezpieczeństwa pracy
Nasze realizacje

"If the result confirms the hypothesis, then you’ve made a measurement. If result is contrary to the hypothesis, then you’ve made a discovery."

Enrico Fermi

"Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results."

Albert Einstein

"Creativity is contagious pass it on."

Albert Einstein

"Life’s not about how hard of hit you can give, it’s about how many you can take, and still keep moving forward."

Sylvester Stallone

"Without data you’re just another person with an opinion."

W. Edwards Deming